Ligipääsetavus

Toome kokku Euroopa Liidu küberturvalisuse kogukonna kõige helgemad pead, kes töötavad selle nimel, et parandada meie digiruumi turvalisust

Ühendades oma erialateadmised kogu Euroopa Liidust (EL), rajame võrgustiku ja praktilise õppeplatvormi, et tugevdada küberturvalisust kogu maailmas. Külalisekspertide erialateadmised aitavad ELi kujundada, arendada ja ellu viia tema küberturvalisuse strateegiate väljatöötamist ja elluviimist samuti nagu ka partnerriikides.

Missioon

Tugevdada

Euroopa Liidu-väliste kübersuutlikkuse suurendamise (ingl.k cyber capacity building) projektide üleilmset kättesaadavust, kooskõlastatust ja ühtlust.

Kindlustada

Euroopa Liidu võimet pakkuda kolmandatele riikidele tehnilist abi küberturvalisuse ja küberkuritegevuse-vastase võitluse valdkondades.

Ajajoon

Küberturvalisus

2013

Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia

Loe lähemalt

2015

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Loe lähemalt

2016

Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia

Loe lähemalt

2017

Ühisteatis „Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis“

Loe lähemalt

2018

Tegevusjuhised ELi rahvusvahelise koostöö kohta kübersuutlikkuse suurendamiseks

Loe lähemalt

2020

Esimene eksperdilähetus

2023

Võrgustik, mis koosneb 500 eksperdist ja 150-liikmelisest kogukonnast

Rahvusvaheline koostöö ja areng

2014

Nõukogu järeldused arengukoostöö õigustepõhise, sh kõigi inimõiguste põhise käsitluse kohta

Loe lähemalt

2015

Nõukogu järeldused küberdiplomaatia kohta

Loe lähemalt

2017

Euroopa arengukonsensus

Loe lähemalt

2018

Nõukogu järeldused ELi-välise kübersuutlikkuse suurendamise suuniste kohta

Loe lähemalt

2019

Projekti EU CyberNet käivitamine

2020

Ekspertide ja kogukonna andmebaasi kasutuselevõtt

Küberturvalisus

Rahvusvaheline koostöö ja areng

2013

Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia

Loe lähemalt

2013

Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia

Loe lähemalt

2014

Nõukogu järeldused arengukoostöö õigustepõhise, sh kõigi inimõiguste põhise käsitluse kohta

Loe lähemalt

2014

Nõukogu järeldused arengukoostöö õigustepõhise, sh kõigi inimõiguste põhise käsitluse kohta

Loe lähemalt

2015

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Loe lähemalt

2015

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Loe lähemalt

2015

Nõukogu järeldused küberdiplomaatia kohta

Loe lähemalt

2015

Nõukogu järeldused küberdiplomaatia kohta

Loe lähemalt

2016

Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia

Loe lähemalt

2016

Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia

Loe lähemalt

2017

Euroopa arengukonsensus

Loe lähemalt

2017

Euroopa arengukonsensus

Loe lähemalt

2017

Ühisteatis „Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis“

Loe lähemalt

2017

Ühisteatis „Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis“

Loe lähemalt

2018

Nõukogu järeldused ELi-välise kübersuutlikkuse suurendamise suuniste kohta

Loe lähemalt

2018

Nõukogu järeldused ELi-välise kübersuutlikkuse suurendamise suuniste kohta

Loe lähemalt

2018

Tegevusjuhised ELi rahvusvahelise koostöö kohta kübersuutlikkuse suurendamiseks

Loe lähemalt

2018

Tegevusjuhised ELi rahvusvahelise koostöö kohta kübersuutlikkuse suurendamiseks

Loe lähemalt

2019

Projekti EU CyberNet käivitamine

2019

Projekti EU CyberNet käivitamine

2020

Esimene eksperdilähetus

2020

Esimene eksperdilähetus

2020

Ekspertide ja kogukonna andmebaasi kasutuselevõtt

2020

Ekspertide ja kogukonna andmebaasi kasutuselevõtt

2023

Võrgustik, mis koosneb 500 eksperdist ja 150-liikmelisest kogukonnast

2023

Võrgustik, mis koosneb 500 eksperdist ja 150-liikmelisest kogukonnast

Projekti taust

Küberturvalisuse strateegiline tähtsus kasvab ka Euroopas. Praeguse Euroopa Komisjoni tööplaanis on digiteemad kesksel kohal. 27. novembril 2019 Euroopa Parlamendile peetud kõnes toonitas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et „küberturvalisus ja digitaliseerimine on sama mündi erinevad küljed, mistõttu on küberturvalisus meie jaoks esmatähtis”. Küberturvalisuse tähtsust toovad esile ka 19. veebruaril 2020 avalikustatud Euroopa tehisintellekti ja andmestrateegiad.

Loe rohkem

Projekti eesmärgid

2019. aastal käivitunud EU CyberNeti eesmärk on saavutada järgmise nelja aasta jooksul neli peamist tulemit.

Loe eesmärkide kohta rohkem

Projekti meeskond

Meie meeskonnas on oma ala eksperdid, kes muudavad küberruumi turvalisemaks kogu maailmas.

Tutvu projekti meeskonnaga