Ligipääsetavus

Projekti eesmärgid

EU CyberNet sündis 2019. aastal ning see viib nelja aastaga ellu neli käegakatsutavat eesmärki. EU CyberNet koondab ühte võrgustikku kübereksperdid ja kogukonna, loob tehnilise platvormi, pakub koolitusi ja abi ning on teadmuskeskuseks EL-i välistes küberturvalisuse projektides.

Võrgustik

Kogu ELi ühendav kübersuutlikkuse suurendamise võrgustik, kuhu kuulub vähemalt 500 küberturvalisuse eksperti ning vähemalt 150 liikmesasutusest koosnev kogukond, kes suudab täita kõik ELi-välise kübersuutlikkuse suurendamise vajadused. Ekspertide andmebaas võimaldab leida pädevad inimesed lühiajalistele nõuande- või väljaõppemissioonidele ja kooskõlastada need liikmesasutuste ning ülemaailmsete partnerite vajadustega.

Tehniline platvorm

Veebipõhine foorum ekspertide, Euroopa liikmesasutuste kogukonna ja ülemaailmsete partnerite kokkutoomiseks, info vahetamiseks ürituste, poliitikate või uurimistöö valdkondades, koostööpartnerite leidmiseks või oma avatud panustamiskutsetest.

Tehnilise koolituse ja abi võimekus

Küberturvalisuse õpetajakoolituse õppekava ja relevantsed koolitusmoodulid välisabi andmiseks, vastavalt liikmesasutuste vajadusele või tulenevalt projekti tööplaanist. Võimekuse loomise eesmärk on parandada teadmisi küberturvalisusest, tõsta teadlikkust ja arendada partnerite võimekust erinevates valdkondades.

ELi kübervaldkonna väliskoostöö teadmuskeskus

Strateegiline, tehniline, operatiivtasandi ja poliitikakujundamise tugi Euroopa Liidu institutsioonidele, asutustele ja agentuuridele, liikmesasutuste ja ülemaailmsete partnerite koostöö koordineerimine ning partnerite vajaduste hindamine. Teadmuskeskuse roll on anda nõu küberturvalisusesse ja kübersuutlikkusse puutuvas, et toetada erinevate EL-i rahastatud projektide tööd.

Visioon

EU CyberNet toob kokku Euroopa Liidu küberturvalisuse kogukonna kõige helgemad pead, kes töötavad selle nimel, et parandada meie digiruumi turvalisust.

Loe rohkem Eu CyberNet visioonist

Meeskond

Meie meeskonnas on oma ala eksperdid, kes muudavad küberruumi turvalisemaks kogu maailmas.

Tutvu projekti meeskonnaga