Ligipääsetavus

Pressiteade: RIA korraldab ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“

Riigi infosüsteemi amet (RIA) korraldab 26. mail kella 17–19 ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“, kus esinejad annavad Eesti e-eduloost huvitunutele ülevaate Eesti küberturvalisust tagavate asutuste rollist, olukorrast ja tulevikust.

Seminari avab president Kersti Kaljulaid ning sellele järgnevad Eesti küberturvalisuse hetkeolukorda tutvustavad esitlused. Päevale paneb punkti lühike arutelu. Hoolimata sellest, et seminar on ingliskeelne ja mõeldud eeskätt partneritele välisriikidest, on osalema oodatud kõik inimesed. Parim viis selleks on riigi infosüsteemi ameti Facebooki leht.

„E-riigi kaitsmine on meeskonnatöö, kus igaühel on oma roll. Eestis on õnneks mitu väga pädevat asutust, kelle üheks ülesandeks on ühes või teises lõigus meie küberruumi kaitsmine. Asutusteülese ülevaate teeme Eestis esimest korda ning see annab selge pildi riigiasutuste ülesannetest ja panusest Eesti küberjulgeolekusse,“ ütles RIA küberturvalisuse teenistuse juht Lauri Aasmann.

„Viimastel aastatel on saanud üha selgemaks, et Eesti elanike digitaalset eluviisi saab kaitsta vaid ühise pingutusena avaliku ja erasektori koostöös. Pole olemas asutust, mis suudaks üksinda küberturvalisust tagada. Küberturvalisuse kõrval on tähtis ka privaatsus ja andmekaitse. Seminariga tutvustame Eesti küberkaitsesse panustajate rolle,“ lisas Aasmann.

Veebiseminari ülekannet saab mugavalt jälgida RIA Facebooki lehel. Veebiseminaril saavad esinejatele küsimusi esitada need, kes on end kirja pannud veebiseminari kodulehel.

RIA avaldas mais ingliskeelse kogumiku „Cyber Security in Estonia 2020“. Kogumikus kirjutavad Eesti küberruumi seisust ja oma rollist küberturvalisuses RIA, PPA, kapo, välisluureamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, kaitseministeerium, kaitseväe küberväejuhatus, Kaitseliidu küberkaitseüksus, andmekaitse inspektsioon, NATO küberkaitsekeskus ja Eesti Infoturbe Assotsiatsioon.

Üritust korraldab riigi infosüsteemi amet Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Üritust aitab korraldada Publicon OÜ.

Veebiseminari kava

17.00–17.10 President Kersti Kaljulaidi avasõnad

17.10–18.35 Esitlused

Lauri Aasmann, RIA küberturvalisuse teenistuse juht
Oskar Gross, keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht
Raul Rikk, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi küberturvalisuse poliitika juht
Heli Tiirmaa-Klaar, Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja (välisministeerium)
Liisa Past, riigikantselei küberturvalisuse nõunik
Jaak Tarien, NATO küberkaitsekeskuse juht
Oliver Väärtnõu, Cybernetica tegevjuht ning Estonian Information Security Associationi asutajaliige

18.35–18.55 Arutelu teemal „Change of Plans“ (Heli Tiirmaa-Klaar, Lauri Aasmann, Raul Rikk ja Jaak Tarien)

18.55–19.00 Seminari kokkuvõte

 Loe veel sarnaseid artikleid
EU CyberNeti hakkab juhtima Erkki Leego

Alates 1. veebruarist asub EU CyberNeti juhi kohale senine väljaõppe koordinaator Erkki Leego. Muutuse põhjuseks on võrgustiku areng ja jõudmine järgmisesse arengujärku.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNeti aastakonverentsil arutleti kübervõimestamise suurendamise mõju üle digitaalsel kümnendil

EU CyberNeti järjekorras teine aastakonverents toimus sel korral hübriidüritusena Brüsselis ning oli ka üheks, käimasoleva, üleeuroopalise küberturvalisuse kuu registreeritud üritustest.

Autor EU CyberNeti meeskond
Aastakonverentsil kutsuti üles eksperte ja organisatsioone liituma EU CyberNeti võrgustikuga

30. oktoobril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu kübervõrgustiku EU CyberNet esimene aastakonverents, kus arutleti küberarenguabi projektide üle, räägiti võimalustest seda abi koordineeritumalt ning tõhusamalt pakkuda ning ennustati, milline saab olema EU CyberNeti roll nendes tegevustes.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNeti võrgustiku loomine on käivitunud

EU CyberNeti põhieesmärk on tuua kokku küberturvalisuse eksperdid, poliitikakujundajad ja –rakendajad, et nad jagaksid üksteisega oma valdkondade teadmisi, visioone ja kogemusi. Et tööle korralikult hoog sisse anda, korraldasime märtsis Brüsselis kaks kokkusaamist.

Autor Kristo Põllu, EU CyberNeti projekti asejuht
RIA kõhu alla tuleb Euroopa küberekspertiisi keskus EU CyberNet

1. augustil 2019 allkirjastasid Riigi Infosüsteemi Amet ja Euroopa Komisjon lepingu, millega asutati Euroopa Liidu küberekspertiisi keskus (EU CyberNet). Eesti jaoks tähendab see nii maine parandamist kui ka ettevõtluse arendamist, aga ennekõike senisest paremat küberturvalisust!

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja