Ligipääsetavus

Meeskond

Meie meeskonnas on oma ala eksperdid, kes muudavad küberruumi turvalisemaks kogu maailmas.

Projekti meeskond

Erkki Leego

Projekti juht

Lauri Aasmann

Teenuste ja väljaõppe juht

Liina Areng

Regionaalse programmi juht

Kristo Põllu

Intstitutsionaalsete suhete juht

Silja-Madli Ossip

Võrgustiku juht

César Moline Rodríguez

LAC4 regionaalne ekspert

Adalberto Polanco Herrán

LAC4 tehniline ekspert

Kristiina Ramat

Büroojuht

Toomas Mölder

Tehniliste lahenduste juht

Projekti viib ellu

Riigi Infosüsteemi Amet

Oleme riiklik kompetentsikeskus, kes kujundab ja kindlustab Eesti infoühiskonna alustalasid: arendame ja haldame e-riigi keskseid taristuteenuseid ning tagame riigi küberturvalisuse. Ühtlasi tegutseme Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksusena ja korraldame e-riigi IKT projektide rahastamist ELi struktuuritoetustest.

Haldame ja kaitseme riigi internetivõrku ning hoolitseme turvaliste e-valimiste eest. Seisame selle eest, et Eesti digitaalne identiteet oleks jätkusuutlik ning leiaks laialdast kasutamist üle maailma.

Viime Riigiportaali www.eesti.ee haldamisega olulise riiki puudutava info inimese juurde.

Projekti rahastab

Euroopa Liidu üldised poliitilised eesmärgid sünnivad üheskoos EL-i institutsioonides. Uuri lähemalt, kuidas Euroopa Komisjonis sünnib EL-i strateegia ning saab osaks õigusloomes ja algatustes.

Euroopa Komisjoni Välispoliitika vahendite talitus on seotud ELi välispoliitika finants- ja operatiivosadega. Ta aitab riikidel toime tulla kriisidega ning säilitada rahu, julgeolek ja avalik kord. Lisaks ELi sanktsioonide kehtestamisele võideldakse välispoliitika vahendite abil ka konfliktiteemantide ja piinamisvahenditega kauplemise vastu.

Nõukoda

EU CyberNet viiakse ellu koostöös nõuandekogu partneritega, kelleks on Saksamaa Liitvabariigi välisministeerium ja Luksemburgi küberturvalisuse pädevuskeskus. Nõuandekogu tagab strateegilise järelevalve, jälgib projekti edenemist ja konsulteerib tulevikuplaanide asjus.

Saksamaa Liitvabariigi välisministeerium

https://www.auswaertiges-amt.de

Luksemburgi küberturvalisuse pädevuskeskus

https://www.c-3.lu

Visioon

EU CyberNet toob kokku Euroopa Liidu küberturvalisuse kogukonna kõige helgemad pead, kes töötavad selle nimel, et parandada meie digiruumi turvalisust.

Loe rohkem EU CyberNeti visioonist

Projekti eesmärgid

EU CyberNet sündis 2019. aastal ning see viib nelja aastaga ellu neli käegakatsutavat eesmärki. EU CyberNet koondab ühte võrgustikku kübereksperdid ja kogukonna, loob tehnilise platvormi, pakub koolitusi ja abi ning on teadmuskeskuseks EL-i välistes küberturvalisuse projektides.

Loe rohkem eesmärkide kohta