Ligipääsetavus
Tutvustus

Küberturvalisuse teabetund rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi (DEVCO), naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi (NEAR) ning välispoliitika vahendite talituse (FPI) vanem- ja keskastme juhtidele

EU CyberNet korraldab koostöös CERT-EU ja CERT-EE-ga küberturvalisuse kinnise teabetunni DEVCO, NEARi ja FPI vanem- ja keskastme juhtidele

EU CyberNet korraldab koostöös CERT-EU ja CERT-EE-ga küberturvalisuse kinnise teabetunni DEVCO, NEARi ja FPI vanem- ja keskastme juhtidele, et käsitleda hetkeolukorda, suundumusi ja ohukeskkonda, vahejuhtumite haldamist ning reageerimisvõimekust.

Üritus toimub Belgias, Brüsselis.

#DEVCO #NEAR #FPI #CERTEU #CERTEE #trends #threatlandscape