Ligipääsetavus

EU CyberNeti võrgustiku loomine on käivitunud

EU CyberNeti põhieesmärk on tuua kokku küberturvalisuse eksperdid, poliitikakujundajad ja –rakendajad, et nad jagaksid üksteisega oma valdkondade teadmisi, visioone ja kogemusi. Et tööle korralikult hoog sisse anda, korraldasime märtsis Brüsselis kaks kokkusaamist.

EU CyberNeti põhieesmärk on tuua kokku küberturvalisuse eksperdid, poliitikakujundajad ja –rakendajad, et nad jagaksid üksteisega oma valdkondade teadmisi, visioone ja kogemusi. Et tööle korralikult hoog sisse anda, korraldasime märtsis Brüsselis kaks kokkusaamist.

Nädal algas infotunniga, millest võttis osa umbes 20 Euroopa Komisjoni kõrgema juhtkonna liiget ja keskastmejuhti, kes on seotud rahvusvahelise- ja arengukoostööga. Küberturvalisusel on Euroopa Liidu üleilmsetes digiteerimistegevustes oluline roll, seetõttu tutvustati infotunnis küberturvalisuse trende ja küberohtusid ning puudutati ka tegevusi, mis on vajalikud ohutu küberruumi tagamiseks.

Infotunnile järgnes kahepäevane töötuba, mis tõi kokku 31 poliitikakujundajat, programmi- ja meeskonna juhti Euroopa Liidu, ÜRO ja Euroopa Nõukogu institutsioonidest ning rakendusüksustest. Töötoas räägiti Euroopa Liidu poliitika küberturvalisuse, küberkuritegude, arengukoostöö ja küberdiplomaatia tulevikusuundadest, prioriteetidest ja proovikividest. Aruteludes keskenduti projekti rakendamise kontekstile ning projekti täiustamise, koordineerimise ja tulemustega seotud probleemidele. Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS) tutvustas Euroopa Liidu kübervõimekuse parandamise alase rahvusvahelise koostöö tegutsemisjuhiseid. Samuti oli ürituse näol tegemist EU CyberNeti mitteametliku tutvustusega.

Tulevikus korraldab EU CyberNet veelgi sarnaseid briifinguid. Kõige paremini saate meie tegemistega kursis olla, kui jälgite meid Twitteris või LinkedInis.

 Loe veel sarnaseid artikleid
EU CyberNeti hakkab juhtima Erkki Leego

Alates 1. veebruarist asub EU CyberNeti juhi kohale senine väljaõppe koordinaator Erkki Leego. Muutuse põhjuseks on võrgustiku areng ja jõudmine järgmisesse arengujärku.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNeti aastakonverentsil arutleti kübervõimestamise suurendamise mõju üle digitaalsel kümnendil

EU CyberNeti järjekorras teine aastakonverents toimus sel korral hübriidüritusena Brüsselis ning oli ka üheks, käimasoleva, üleeuroopalise küberturvalisuse kuu registreeritud üritustest.

Autor EU CyberNeti meeskond
Aastakonverentsil kutsuti üles eksperte ja organisatsioone liituma EU CyberNeti võrgustikuga

30. oktoobril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu kübervõrgustiku EU CyberNet esimene aastakonverents, kus arutleti küberarenguabi projektide üle, räägiti võimalustest seda abi koordineeritumalt ning tõhusamalt pakkuda ning ennustati, milline saab olema EU CyberNeti roll nendes tegevustes.

Autor EU CyberNeti meeskond
RIA kõhu alla tuleb Euroopa küberekspertiisi keskus EU CyberNet

1. augustil 2019 allkirjastasid Riigi Infosüsteemi Amet ja Euroopa Komisjon lepingu, millega asutati Euroopa Liidu küberekspertiisi keskus (EU CyberNet). Eesti jaoks tähendab see nii maine parandamist kui ka ettevõtluse arendamist, aga ennekõike senisest paremat küberturvalisust!

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja
Pressiteade: RIA korraldab ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“

Riigi infosüsteemi amet (RIA) korraldab 26. mail kella 17–19 ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“, kus esinejad annavad Eesti e-eduloost huvitunutele ülevaate Eesti küberturvalisust tagavate asutuste rollist, olukorrast ja tulevikust.

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja