Ligipääsetavus

EU CyberNet veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed: kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress); lehekülg, mida külastati; arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteem; külastamise aeg; kasutaja seade üldistatult; lehekülje lehitseja suurus ning keelevalik; teenusepakkuja, domeeninimi ning regioon. Täpsemalt saate lugeda Küpsiste kasutamise eeskirjast.

Vastutav töötleja on Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), kes kogub isikuandmeid ning määrab kindlaks töötlemise eesmärgi ja vahendid.

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogume selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutame külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Muude isikuandmete kogumine

Kogume teie isikuandmeid ka juhul, kui te edastate need meile ise (nt meiega kontakteerudes telefoni, e-posti või veebilehe kaudu, meie kontoris või meie poolt korraldatud avalikel üritustel).

Edastatud isikuandmeid töötleb Riigi Infosüsteemi Amet EU CyberNet projekti (EU CYBER CAPACITY BUILDING NETWORK (IFS/2019/405-538) project) raames ekspertide võrgustiku loomiseks ja haldamiseks.

Töödeldavateks isikuandmeteks on:

  • Teie nimi
  • Kontaktandmed (kontakttelefon ja e-post)
  • Asutus
  • Kodakondsus
  • Sünniaeg, haridus, tööoskused, varasemad töökohad jms (osana isiku Curriculum Vitae-st)
  • Muud isikuandmed, mis võivad sisalduda Teie CV-s

E-posti aadressi edastamisel nõustute ka infokirjade edastamisega.

EU CyberNet projekti ekspertide võrgustikule võib olla ligipääs ka erinevatel Euroopa Komisjoni asutustel või teistel Euroopa Komisjoni projektidel, kui see on vajalik EU CyberNet projekti eesmärkidest tulenevalt, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Teie huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Teie või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

Isikuandmed esitanud külastaja (edaspidi Liikme) isikuandmeid säilitatakse Projekti käitamise vältel tähtajatult. Projektis osalemise lõpetamise soovi korral on Liikmel õigus esitada Riigi Infosüsteemi Ametile isikuandmete kustutamise taotlus, misjärel kustutatakse Projekti andmebaasist Liikmega seotud isikuandmed.

Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Teil on vastavalt määruse (EL) 2018/1725 III peatükile (artiklid 14-25) “andmesubjektina” eriõigused, eelkõige õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Kui see on asjakohane, on teil ka õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele või õigus andmete ülekandmisele. Me võime piirata teie õigust saada teavet ja teie isikuandmeid, kui see võib:

  • rikkuda teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada riigi julgeolekut.

Oma õigusi saate kasutada, võttes ühendust vastutava töötlejaga (Riigi Infosüsteemi Amet) või konflikti korral andmekaitseametnikuga ().

Igaühel, kelle õigusi isikuandmete töötlemisel rikutakse, on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile () või halduskohtule.

Küpsiste poliitika

EU CyberNeti saidile sisenemisel peate seadistama oma eelistused küpsise juhtpaneelile. Meie saidi sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega (välja arvatud juhul, kui olete määranud oma brauseri küpsiseid mitte aktsepteerima). Juhul, kui te ei soovi, et veebilehe kasutamisel paigaldataks küpsiseid, saate küpsiste paigutamise blokeerimiseks või privaatse sirvimise võimaluse kasutamiseks kasutada oma brauseri seadeid. Pange tähele, et kui otsustate sellelt veebisaidilt küpsiseid mitte vastu võtta, ei pruugi mõned veebisaidi funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud.

EU CyberNeti sait kasutab saidiliikluse mõõtmiseks Matomo Analyticsit. Need andmed võimaldavad meil mõista meie külastajate käitumist lehel ja aitavad meil oma saiti täiustada. See tarkvara kasutab mitmeid küpsiseid, et aidata meil teada saada, kas saidi külastajad on seda juba külastanud. Kui teie arvutis on sellised küpsised, annab teie veebibrauser sellest meile teada; kui teil seda veel ei ole, siis pakutakse seda teie veebibrauserile. Nii saame määrata üksikute kasutajate arvu ja selle, kui sageli nad meie lehte külastavad. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldab saidi kasutajaid otseselt tuvastada. Arvuti kasutamise analüütiline jälgimine võib siiski kaasa tuua kasutaja kaudse tuvastamise.

Milliseid küpsiseid me kogume?

NIMETUS ALLIKAS EESMÄRK KEHTIVUS
_cfuvid .www.eucybernet.eu Seanss
__cf_bm .www.eucybernet.eu Määra Cloudflare’i poolt, et toetada kaitset robotvõrgustikest lähtuvate rünnete eest 30 minutit
_pk_id.21.a710 www.eucybernet.eu Matomo, seadistab selle küpsise unikaalse kasutajatunnuse salvestamiseks (analüütika). 1 aasta ja 27 päeva
_pk_ses.21.a710 www.eucybernet.eu Seda küpsist kasutatakse ainulaadse seansi ID salvestamiseks, et koguda teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad (analüütika). 30 minutit