Ligipääsetavus

Privaatsustingimused

EU CyberNeti veebilehe privaatsustingimused

EU CyberNet veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed: kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress); lehekülg, mida külastati; arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteem; külastamise aeg; kasutaja seade üldistatult; lehekülje lehitseja suurus ning keelevalik; teenusepakkuja, domeeninimi ning regioon. Täpsemalt saate lugeda Küpsiste kasutamise eeskirjast.

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogume selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutame külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Muude isikuandmete kogumine

Kogume teie isikuandmeid ka juhul, kui te edastate need meile ise (nt meiega kontakteerudes telefoni, e-posti või veebilehe kaudu, meie kontoris või meie poolt korraldatud avalikel üritustel).

Edastatud isikuandmeid töötleb Riigi Infosüsteemi Amet EU CyberNet projekti (EU CYBER CAPACITY BUILDING NETWORK (IFS/2019/405-538) project) raames ekspertide võrgustiku loomiseks ja haldamiseks.

Töödeldavateks isikuandmeteks on:

  • Teie nimi
  • Kontaktandmed (kontakttelefon ja e-post)
  • Asutus
  • Kodakondsus
  • Sünniaeg, haridus, tööoskused, varasemad töökohad jms (osana isiku Curriculum Vitae-st)

E-posti aadressi edastamisel nõustute ka infokirjade edastamisega.

EU CyberNet projekti ekspertide võrgustikule võib olla ligipääs ka erinevatel Euroopa Komisjoni asutustel või teistel Euroopa Komisjoni projektidel, kui see on vajalik EU CyberNet projekti eesmärkidest tulenevalt, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Teie huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Teie või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

Isikuandmed esitanud külastaja (edaspidi Liikme) isikuandmeid säilitatakse Projekti käitamise vältel tähtajatult. Projektis osalemise lõpetamise soovi korral on Liikmel õigus esitada Riigi Infosüsteemi Ametile isikuandmete kustutamise taotlus, misjärel kustutatakse Projekti andmebaasist Liikmega seotud isikuandmed.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Kui isikuandmed ei ole avalikustatud veebilehel, on võimalik esitada andmete saamiseks taotlus. Väljastame teile andmed esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse registreerimisest. Teie kohta käivad andmed väljastame elektrooniliselt.

Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peame veenduma teie isikusamasuses.

Võime piirata teie õigust saada teavet ja enda kohta isikuandmeid, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada riiklikku julgeolekut.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

EU CyberNet projekti raames Riigi Infosüsteemi Ameti poolse isikuandmete töötlemise toimingutega seotud küsimustes palume pöörduda meie poole e-posti aadressi  kaudu.

Küpsiste kasutamise eeskiri

EU CyberNet veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. EU CyberNet’i veebikeskkond kasutab analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Näiteks, milliseid võrgulehti külastatakse kõige rohkem ja kas kasutajad saavad võrgulehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.