Ligipääsetavus

EU CyberNeti hakkab juhtima Erkki Leego

Alates 1. veebruarist asub EU CyberNeti juhi kohale senine väljaõppe koordinaator Erkki Leego. Muutuse põhjuseks on võrgustiku areng ja jõudmine järgmisesse arengujärku.

„EU CyberNeti ülesehitamine on olnud väga eriline kogemus ja tänan RIAt võimaluse eest seda teha,“ ütles senine CyberNeti juht Siim Alatalu. „Ideest paberil on tänaseks saanud 11-liikmeline tiim neljas linnas, kolmes riigis ja kahel kontinendil. Tiim toetub enam kui 200 küberturvalisuse eksperdile ja 40 kompetentsele asutusele üle Euroopa ning pakub neile regulaarseid enesetäienduse ja kogemuste jagamise võimalusi terves maailmas ning kvaliteetset nõu Euroopa Komisjonile küberturvalisuse vallas. Oleme oma kursuste ja seminaridega jõudnud tänaseks enam kui 650 inimeseni. Usun, et tellija on tööga rahul ning on paras aeg edasi liikuda ja võtta vastu uusi väljakutseid.“

“Euroopa Liidu küberekspertide kogukonna moodustamine ja nende abil maailma erinevates piirkondades digiühiskonna turvalisuse edendamine on väga oluline missioon ja põnev väljakutse,” sõnas Erkki Leego. “Ootused ja võimalused on kõrged olla rahvusvahelise küberturbe võimekuse kasvatamisel üks keskseid koordinaatoreid. Projekti järgmine fookus on sisse seada õlitatud masinavärk ekspertide lähetamiseks küberturbe väljakutsete lahendamisele üle maailma. Jätkame EU CyberNeti kogukonnale suunatud teadmusteenuste arendamisega. Uusi horisonte pakub meie peatselt uksed avav regionaalne kompetentsikeskus LAC4 Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonnas. Olen tänulik Siim Alatalule suure töö eest projekti sisseseadmisel, mille tegi eriti väljakutseterohkeks rahvusvahelist koostööd mitte soodustav pandeemia,” lisas Leego.

RIA peadirektori asetäitja Gert Auväärt sõnas, et EU CyberNet on kahe ja poole aasta palju kasvanud ja arenenud. „RIA vaates on EU Cybernet väga oluline rahvusvaheline projekt, mis suurendab Eesti jalajälge ja mõju kogu maailma küberruumis. Tänan Siimu tema hea panuse eest ning soovin jaksu ja edu Erkkile. Loodan, et projekt saab värsket hingamist ja senisest veelgi enam tuult tiibadesse,“ lausus Auväärt.

CyberNeti tiimiga liitub 1. veebruaril  Lauri Aasmann, kellest saab teenuste ja väljaõppe koordinaator. Tegemist on uue ametikohaga, mille eesmärgiks on hoolitseda selle eest, et EU CyberNeti teenused oleksid kvaliteetsed ja hästi juhitud.Loe veel sarnaseid artikleid
EU CyberNeti aastakonverentsil arutleti kübervõimestamise suurendamise mõju üle digitaalsel kümnendil

EU CyberNeti järjekorras teine aastakonverents toimus sel korral hübriidüritusena Brüsselis ning oli ka üheks, käimasoleva, üleeuroopalise küberturvalisuse kuu registreeritud üritustest.

Autor EU CyberNeti meeskond
Aastakonverentsil kutsuti üles eksperte ja organisatsioone liituma EU CyberNeti võrgustikuga

30. oktoobril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu kübervõrgustiku EU CyberNet esimene aastakonverents, kus arutleti küberarenguabi projektide üle, räägiti võimalustest seda abi koordineeritumalt ning tõhusamalt pakkuda ning ennustati, milline saab olema EU CyberNeti roll nendes tegevustes.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNeti võrgustiku loomine on käivitunud

EU CyberNeti põhieesmärk on tuua kokku küberturvalisuse eksperdid, poliitikakujundajad ja –rakendajad, et nad jagaksid üksteisega oma valdkondade teadmisi, visioone ja kogemusi. Et tööle korralikult hoog sisse anda, korraldasime märtsis Brüsselis kaks kokkusaamist.

Autor Kristo Põllu, EU CyberNeti projekti asejuht
RIA kõhu alla tuleb Euroopa küberekspertiisi keskus EU CyberNet

1. augustil 2019 allkirjastasid Riigi Infosüsteemi Amet ja Euroopa Komisjon lepingu, millega asutati Euroopa Liidu küberekspertiisi keskus (EU CyberNet). Eesti jaoks tähendab see nii maine parandamist kui ka ettevõtluse arendamist, aga ennekõike senisest paremat küberturvalisust!

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja
Pressiteade: RIA korraldab ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“

Riigi infosüsteemi amet (RIA) korraldab 26. mail kella 17–19 ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“, kus esinejad annavad Eesti e-eduloost huvitunutele ülevaate Eesti küberturvalisust tagavate asutuste rollist, olukorrast ja tulevikust.

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja