Ligipääsetavus

EU CyberNeti aastakonverentsil arutleti kübervõimestamise suurendamise mõju üle digitaalsel kümnendil

EU CyberNeti järjekorras teine aastakonverents toimus sel korral hübriidüritusena Brüsselis ning oli ka üheks, käimasoleva, üleeuroopalise küberturvalisuse kuu registreeritud üritustest.

Nii virtuaalselt kui ka kohapeal jälgitav konverents oli pühendatud ELi 2020. aasta lõpus avaldatud EL küberturvalisuse strateegiale digikümnendi jaoks. Mitmed valdkonna tipptegijad üle terve Euroopa said sõna teemal, kuidas strateegias digidekaadiks ristitud uus aastakümme kübervõimestada.

Vaatamata ülemaailmsele pandeemiale on EL-i väliste kübervõimestamise programmide ja projektide ülemaailmne haare kasvanud, kasutades üha rohkem virtuaalseid tööriistu, jagades samal ajal väheminformeeritud riikidele EL-i teadmisi ning väärtusi.

Selleaastase konverentsi avasid Euroopa Komisjoni välispoliitika vahendite talituse FPI juhataja Hilde Hardeman ning Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Andres Sutt. 

Minister Sutt keskendus avasõnades Euroopa Liidu uuele, 2020.aastal avaldatud, küberjulgeolekustrateegiale, mille fookuses on vastupidava infrastruktuuri  ja tegevusvõime loomine, globaalse ja avatud küberruumi edendamine ning Euroopa Liidu välise kübervõimestamise võrgustiku ülesehitamine, milles EU CyberNet olulist rolli mängib.

Samuti puudutas tehnoloogia- ja ettevõtlusminister Eesti valitsuse äsja kinnitatud digiühiskonna ülesehitamise jätkamiseks kinnitatud strateegiat ning tõdes, et võrreldes varasemate versioonidega seab uus strateegia just küberturvalisuse meie digitaalsete edusammude keskmesse.

Lisaks kutsus Sutt ülesse EL-i liikmesriikide küberasutusi, ministeeriume ja arendusasutusi, EL-i institutsioone ning küberprojekte, mõttekodasid, valitsusväliseid organisatsioone ja akadeemilisi ringkondi ühinema EL CyberNet-i sidusrühmade kogukonnaga (Stakeholder Community) ning kübereksperte liituma ekspertide võrgustikuga (Expert Pool), et täita üheskoos Euroopa väärtuste edendamise ülesannet üle maailma.

Esimese – Euroopa Liidu-põhise paneeli arutelu keskpunktiks oli uus strateegia ja selle elluviimine. Kuidas seda õigesti teha, arutles EEASi kübersuuna asejuhi Victor Staniecki eestvedamisel paneel kuhu kuulusid praeguse eesistuja Sloveenia julgeolekupoliitika suursaadik, EU CyberNeti tööandja FPI, rahvusvaheliste partnerluste peadirektoraadi DG INTPA ning Talgen Cybersecurity esindajad.

Seejärel tutvustas EU CyberNeti direktor Siim Alatalu projekti tegevusi ning tulevikuplaane järgmiseks aastaks. Ambitsioon on jätkata kiiret kasvu ning mh jõuda tänaselt ca 200-lt kaasatud eksperdilt järgmise aasta lõpuks 350-ni ning sidusrühma kasvatamine.

Pealelõunal jaguneti kahte eraldi sessiooni, kus Heli Tiirmaa-Klaari eestvedamisel käsitleti Brüsselis kuidas kübervõimestamise projektid saaks toetada EL küberdiplomaatiat ja Berliinis John Reyelsi suunamisel teemat kuidas saavad riigid kahepoolsetes projektides Aafrikas kübervõimekusi arendada.

Konverentsi sessioonid on järgi vaadatavad meie  YouTube’i kanalis

Juhul, kui osalesid konverentsil, siis saada meile julgelt oma tagasiside aadressile

EU CyberNet-i meeskond tänab omalt poolt kõiki osalejaid, kaasaelajaid ning -mõtlejaid ja toetajaid.Loe veel sarnaseid artikleid
EU CyberNeti hakkab juhtima Erkki Leego

Alates 1. veebruarist asub EU CyberNeti juhi kohale senine väljaõppe koordinaator Erkki Leego. Muutuse põhjuseks on võrgustiku areng ja jõudmine järgmisesse arengujärku.

Autor EU CyberNeti meeskond
Aastakonverentsil kutsuti üles eksperte ja organisatsioone liituma EU CyberNeti võrgustikuga

30. oktoobril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu kübervõrgustiku EU CyberNet esimene aastakonverents, kus arutleti küberarenguabi projektide üle, räägiti võimalustest seda abi koordineeritumalt ning tõhusamalt pakkuda ning ennustati, milline saab olema EU CyberNeti roll nendes tegevustes.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNeti võrgustiku loomine on käivitunud

EU CyberNeti põhieesmärk on tuua kokku küberturvalisuse eksperdid, poliitikakujundajad ja –rakendajad, et nad jagaksid üksteisega oma valdkondade teadmisi, visioone ja kogemusi. Et tööle korralikult hoog sisse anda, korraldasime märtsis Brüsselis kaks kokkusaamist.

Autor Kristo Põllu, EU CyberNeti projekti asejuht
RIA kõhu alla tuleb Euroopa küberekspertiisi keskus EU CyberNet

1. augustil 2019 allkirjastasid Riigi Infosüsteemi Amet ja Euroopa Komisjon lepingu, millega asutati Euroopa Liidu küberekspertiisi keskus (EU CyberNet). Eesti jaoks tähendab see nii maine parandamist kui ka ettevõtluse arendamist, aga ennekõike senisest paremat küberturvalisust!

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja
Pressiteade: RIA korraldab ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“

Riigi infosüsteemi amet (RIA) korraldab 26. mail kella 17–19 ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“, kus esinejad annavad Eesti e-eduloost huvitunutele ülevaate Eesti küberturvalisust tagavate asutuste rollist, olukorrast ja tulevikust.

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja