Ligipääsetavus

EU CyberNeti kogukond

Koos loome usaldusväärse platvormi rahvustevaheliseks koostööks väljaspool Euroopa Liitu.

Kellega on tegu

EU CyberNeti kogukond (ingl k Stakeholder Community) täidab EU CyberNeti projektis olulist rolli, koondades Euroopa riikide küberasutusi, küberturvalisuse organisatsioone, ekspertrühmasid ja akadeemilist kogukonda ning nende eksperte. Kogukonna liikmetena on neil võimalik jagada oma varasemate kübersuutlikkuse suurendamise tegevuste (ingl k cyber capacity building) või käimasolevate rahvusvaheliste ettevõtmiste käigus õpitud parimaid tavasid ja õppetunde ning aidata nii olulisel määral suurendada partnerriikidele mõeldud tegevusi.

EU CyberNeti kogukond osaleb vahetult erinevate küberteemade aruteludes, aitab koos ekspertidega kaasa tulevastele ja käimasolevatele projektidele ning osaleb läbi nende ja vastavalt vajadusele ka partnerriikide vajaduste, lünkade ja ohtude hindamises. Nad toetavad projekti meeskonna tööd, jagades asjakohast teavet ning tuues kokku esmatasandi töötajad, valdkonna eksperdid, koolitajad jt.

Liikmete hüved

Uued kutsealased sidemed

Osaledes EU CyberNetis, on teil võimalik luua uusi kutsealaseid sidemeid üle kogu ELi (võib-olla kaugemalgi). Samuti toob see vaheldust igapäevatööle ja mõjub rikastavalt, pakkudes võimalust reisida ja erilisi koolitusülesandeid täita. Ühtlasi on see võimalus täiendada oma erialateadmisi.

Ülevaated poliitikakujundamiseks

EU CyberNet edendab Euroopa Liidu sisest koostööd ja jagab ülevaateid poliitikakujundamise jaoks.

Iga-aastased konverentsid ja kohtumised

Toetamaks ekspertide vastastikust usaldust, plaanib EU CyberNet rajada usaldusväärse kogukonna nii veebis kui ka päriselus ning pakub liikmetele rahvusvahelist platvormi omavaheliseks suhtluseks konverentsidel, koolitustel ja muudel EU CyberNeti kohtumistel.

Anna märku huvist saada kogukonna liikmeks

Võta meiega ühendust ja vastame sulle esimesel võimalusel

Error: Please try again, or contact our support team.
Aitäh! Võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust.
  • Nõutud väli
  • Nõutud väli
  • Nõutud väli
  • Nõutud väli
  • Nõutud väli
  • Seda veebilehte kaitseb reCAPTCHA ja kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ning teenusetingimused.

Ekspertide võrgustik

Me kogume ja jagame EL-i küberturbealaseid teadmisi.

Loe rohkem

Üleilmsed partnerid

Partnerlus samameelsete organisatsioonidega kübersuutlikkuse üleilmseks arendamiseks.

Loe rohkem