Ligipääsetavus

Aastakonverentsil kutsuti üles eksperte ja organisatsioone liituma EU CyberNeti võrgustikuga

30. oktoobril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu kübervõrgustiku EU CyberNet esimene aastakonverents, kus arutleti küberarenguabi projektide üle, räägiti võimalustest seda abi koordineeritumalt ning tõhusamalt pakkuda ning ennustati, milline saab olema EU CyberNeti roll nendes tegevustes.

Konverentsi avas oma videoesinemisega Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen, kelle sõnul peab digitaliseerimine toimuma turvaliselt. Seetõttu on küberturvalisus ka Euroopa Liidu üks prioriteete ning kõik liikmesriigid peaks EU CyberNeti tegevusse ühiselt panustama. Seejärel sai videokõne vahendusel sõna Eesti välisminister Urmas Reinsalu, kes rõhutas EU CyberNeti algatuse olulisust Euroopa ja Eesti jaoks. Viimaks andis Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa ülevaate EU CyberNeti tekkeloost ning kutsus eksperte ja partnerasutusi üle Euroopa sellega liituma. Tervitustele järgnes EU CyberNeti projekti tutvustav video.

Esimene, küberturvalisuse strateegiliste väljakutsete teemaline paneel tõi kokku EU CyberNeti konsortsiumipartnerite esindajad – Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatilise esindaja Heli Tiirmaa-Klaari, Saksamaa kübersaadiku Regine Grienbergeri ja Luxemburgi küberturvalisuse keskuse SECURITYMADEIN.LU tegevjuhi Pascal Steicheni. Kõigi panelistide jaoks oli oluline, et küberturvalisust arendavates tegevustes täidaks Euroopa Liit olulist rolli nii Euroopas kui ka sellest väljaspool. Toodi välja, et  neid tegevusi peaks koordineerima ja eksperte koondama EU CyberNet. Heli Tiirmaa-Klaar rõhutas, et küberarenguabi projektide peamiseks sihtkohaks peaksid olema riigid, kus digitaliseerimine ja infotehnoloogia kasutamine on kiires tõusujoones, kuid kus küberturvalisusele suurt rõhku veel pole pandud.

Teises paneelis osalesid küberarenguabi praktikud Euroopast Vaikse ookeanini – Euroopa Liidu projekti Cyber Resilience for Development (Cyber4Dev) ekspert Liina Areng, Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse programmijuht Matteo Lucchetti ja Uus-Meremaa CERT-i partnerlusnõunik Klée Aiken. Arutelus osalejad nõustusid üksmeelselt, et küberarenguabi andmisel ei saa olla ette kirjutatud lähenemisviisi, vaid see sõltub suuresti igast sihtriigist. Samuti olid nad veendunud, et projekti edus mängib suurt rolli sihtriigi kaasatus ning pühendumine projekti elluviimisse. Liina Arengu sõnul oodatakse küberekspertidelt, et nad oleks kui superkangelased, kes oskavad aidata iga küberturvalisusega seotud probleemiga.

Konverentsi viimane osa keskendus EU CyberNetile, mille juht Siim Alatalu andis põhjalikuma ülevaate võrgustikuga liitumise võimalustest ja hüvedest ning vastas publiku küsimustele.

Konverentsi modereeris Uku Särekanno ning selle eesmärk oli ametlik EU CyberNeti võrgustiku käivitamine. Konverents on järelevaadatav EU CyberNeti kodulehel. Ekspertide ja partnerite kaasamine saab olema EU CyberNeti järgmiste kuude keskseks tegevuseks. Selleks, et liituda võrgustikuga, tuleb minna EU CyberNeti kodulehele ja endast seal märku anda: www.eucybernet.eu.

Vaata konverentsi galeriid siit:Loe veel sarnaseid artikleid
EU CyberNeti hakkab juhtima Erkki Leego

Alates 1. veebruarist asub EU CyberNeti juhi kohale senine väljaõppe koordinaator Erkki Leego. Muutuse põhjuseks on võrgustiku areng ja jõudmine järgmisesse arengujärku.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNeti aastakonverentsil arutleti kübervõimestamise suurendamise mõju üle digitaalsel kümnendil

EU CyberNeti järjekorras teine aastakonverents toimus sel korral hübriidüritusena Brüsselis ning oli ka üheks, käimasoleva, üleeuroopalise küberturvalisuse kuu registreeritud üritustest.

Autor EU CyberNeti meeskond
EU CyberNeti võrgustiku loomine on käivitunud

EU CyberNeti põhieesmärk on tuua kokku küberturvalisuse eksperdid, poliitikakujundajad ja –rakendajad, et nad jagaksid üksteisega oma valdkondade teadmisi, visioone ja kogemusi. Et tööle korralikult hoog sisse anda, korraldasime märtsis Brüsselis kaks kokkusaamist.

Autor Kristo Põllu, EU CyberNeti projekti asejuht
RIA kõhu alla tuleb Euroopa küberekspertiisi keskus EU CyberNet

1. augustil 2019 allkirjastasid Riigi Infosüsteemi Amet ja Euroopa Komisjon lepingu, millega asutati Euroopa Liidu küberekspertiisi keskus (EU CyberNet). Eesti jaoks tähendab see nii maine parandamist kui ka ettevõtluse arendamist, aga ennekõike senisest paremat küberturvalisust!

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja
Pressiteade: RIA korraldab ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“

Riigi infosüsteemi amet (RIA) korraldab 26. mail kella 17–19 ingliskeelse veebiseminari „Cyber Security in Estonia 2020: What Has Changed“, kus esinejad annavad Eesti e-eduloost huvitunutele ülevaate Eesti küberturvalisust tagavate asutuste rollist, olukorrast ja tulevikust.

Autor Seiko Kuik, Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja