Ligipääsetavus

EU CyberNet – otsetee küberturvalisuse asjatundjateni üle Euroopa Liidu

Rajame ekspertvõrgustiku ja praktilise õppeplatvormi, mis toetab küberturvalisust kogu maailmas.

28. oktoober 2021

EU CyberNeti aastakonverents 2021

Vaata järgi
EU CyberNeti aastakonverentsil arutleti kübervõimestamise suurendamise mõju üle digitaalsel kümnendil

EU CyberNeti järjekorras teine aastakonverents toimus sel korral hübriidüritusena Brüsselis ning oli ka üheks, käimasoleva, üleeuroopalise küberturvalisuse kuu registreeritud üritustest.

Autor EU CyberNeti meeskond
Aastakonverentsil kutsuti üles eksperte ja organisatsioone liituma EU CyberNeti võrgustikuga

30. oktoobril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu kübervõrgustiku EU CyberNet esimene aastakonverents, kus arutleti küberarenguabi projektide üle, räägiti võimalustest seda abi koordineeritumalt ning tõhusamalt pakkuda ning ennustati, milline saab olema EU CyberNeti roll nendes tegevustes.

Autor EU CyberNeti meeskond
Usaldusväärne ja küberturvaline Euroopa

ELi Küberturvalisuse Ameti (ENISA) eesmärk on toimida küberturvalisuse eksperdikeskusena, aidates kujundada liidu poliitikat, kooskõlastada tegevust, pakkuda abi küberturvalisuse sertifitseerimis- ja standardimisprotsessis ning edendada suutlikkuse suurendamist.

Autor Juhan Lepassaar, Euroopa Liidu küberturvalisuse ameti (ENISA) juht
Küberkurjategijate jaoks on riigipiirid mõttetud jooned

Võib osutada keeruliseks selgitada võhivõõrale nullist Eesti digitaliseeritust. Eriti veel olukorras, kus kuulaja pole e-teenuste ja –lahendustega kokku puutunud. Aga ma proovin seda siiski.

Autor Margus Noormaa, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor
(Toimunud üritus)
Belgia

Edendades ELi suutlikkuse suurendamise koordineerimist kübervaldkonnas

Kutsetega töötoa eesmärk on tuua kokku rakendajate poolel digipöörde ja/või küberteemadega tegelevate projektijuhtide, poliitikaametnike ja meeskonnajuhtide kogukond

(Toimunud üritus)
Belgia
(Toimunud üritus)
Virtuaalne

EU CyberNeti aastakonverents

EU CyberNeti virtuaalne aastakonverents ja ametlik EU CyberNeti võrgustiku käivitamine toimus 30. oktoobril 2020. a.

Kes me oleme

Visioon

EU CyberNet toob kokku Euroopa Liidu küberturvalisuse kogukonna kõige helgemad pead, kes töötavad selle nimel, et parandada meie digiruumi turvalisust.

Loe lähemalt

Projekti eesmärgid

Projekti lõpuks peab võrgustikku olema hõlmatud enam kui 500 eksperti ja 150 partnerasutust, alustades riiklikest küberkeskustest ning lõpetades ülikoolide ja mõttekodadega.

Loe lähemalt

Meeskond

Meie meeskonnas on oma ala eksperdid, kes muudavad küberruumi turvalisemaks kogu maailmas.

Loe lähemalt

Meie ülemaailmne võrgustik

Küberturvalisus ei sõltu ühest riigist, vaid see eeldab efektiivset koostööd ja infovahetust teiste riikidega. EU CyberNeti põhieesmärk on tuua kokku küberturvalisuse eksperdid, poliitikakujundajad ja –rakendajad, et nad jagaksid üksteisega oma valdkondade teadmisi, visioone ja kogemusi.

Eksperdid

jagavad oma teadmisi, et ehitada küberturvalisem maailm.

Vaata rohkem

 

Kogukonna liikmed

jagavad oma parimaid tavasid ja õppetunde.

Vaata rohkem
Üleilmsed partnerid

jagavad Euroopa Liidu väärtusi ja on valmis ühisprojektides kaasa tegema.

Vaata rohkem